Mærkesager
Her sidder jeg.
Følg mig på Facebook

Region HovedstadenMærkesager – Regionsvalget 2017

 

Jeg genopstiller og vil kæmpe for bl.a. følgende:

 

Patienten skal i centrum og

have hurtig behandling af høj kvalitet

Patienterne skal hjælpes nemt gennem sundhedsvæsenet

fra hospital til kommunal genoptræning, ikke mindst psykisk syge og ældre borgere

Et produktionskøkken på det nye hospital i Hillerød

Bedre hjælp til psykisk syge

Bedre veje og kollektiv transport

Uddannelse og praktikpladser til unge

Mere sundhed mindre bureaukrati

 

 

Stem på en politiker, som gør en forskel og lytter til borgere, patienter, sundhedspersonale mv.


Stem på en kandidat som gør en forskel